In English

Här hittar ni intressanta länkar till projektets finansiärer men också till andra pågående LIFE-projekt.  

FINANSIÄRER

Naturvårdsverket

Kommissionen Life+ Nature  

TIPS PÅ ANDRA SVENSKA LIFE-PROJEKT

Grip on Life – förbättra miljön i och kring utsatta våtmarker och vattendrag.

ELMIAS – bekämpning av bland annat almsjuka.

Life Triple Lakes – förbättra vattnet och miljöerna i och kring 3 sjöar i Jämtlands län.

Bush Life – ska stärka de biologiska värdena i miljöer knutna till buskmarker och äldre träd. 

Life Coast Benefit – Återskapar ljusare kust och skärgård. 

Life Vänern – Restaurerar viktiga livsmiljöer kring Vänern. 

Bridgeing the gap – Restaurera 30 ekoområden i södra Sverige. 

LIFE IP Rich Waters – Krafttag kring åtgärder för bättre vatten. 

ReBorN LIFE – Vattendrag i Norrbotten och Västerbotten ska återställas efter tidigare påverkan av flottning. 

SemiAquatic Life – Återställa och förbättra bevarandestatusen för grod- och kräldjur och vatteninsekter i södra Sverige, Danmark och norra Tyskland.   

TIPS PÅ ANDRA ICKE-SVENSKA LIFE-PROJEKT

Light & Fire Life – systerprojekt till Life Taiga med mål att genom bränning bl.a. rädda hotade arter i Finland. 

Life to Alvars – estniskt projekt som återskapar alvarmarker. 

BROSCHYRER

Ett antal broschyrer har tagits fram unom projektet Life Taiga. Broschyrerna finns att ladda ner och läsa, du hittar de under rubruken ”Läs mer”.