In English

Här hittar ni intressanta länkar till projektets finansiärer men också till andra pågående LIFE-projekt.

FINANSIÄRER

Naturvårdsverket

Kommissionen Life+ Nature

TIPS PÅ ANDRA SVENSKA LIFE-PROJEKT

Grip on Life – förbättra miljön i och kring utsatta våtmarker och vattendrag.

ELMIAS – bekämpning av bland annat almsjuka.

Life Triple Lakes – förbättra vattnet och miljöerna i och kring 3 sjöar i Jämtlands län.

Life Coast Benefit – Återskapar ljusare kust och skärgård.

Life Vänern – Restaurerar viktiga livsmiljöer kring Vänern.

Bridgeing the gap – Restaurera 30 ekoområden i södra Sverige.

LIFE IP Rich Waters – Krafttag kring åtgärder för bättre vatten.

ReBorN LIFE – Vattendrag i Norrbotten och Västerbotten ska återställas efter tidigare påverkan av flottning.

SemiAquatic Life – Återställa och förbättra bevarandestatusen för grod- och kräldjur och vatteninsekter i södra Sverige, Danmark och norra Tyskland.

Life Connects – Förbättra ekosystemfunktioner och ekosystemservicen i sju sydsvenska vattendrag och Östersjön.

Life Coast Adapt – Återställa sanddyner för ett hälsosamt ekosystem.

TIPS PÅ ANDRA ICKE-SVENSKA LIFE-PROJEKT

Light & Fire Life – systerprojekt till Life Taiga med mål att genom bränning bl.a. rädda hotade arter i Finland.

Life to Alvars – estniskt projekt som återskapar alvarmarker.

BROSCHYRER

Ett antal broschyrer har tagits fram unom projektet Life Taiga. Broschyrerna finns att ladda ner och läsa, du hittar de under rubruken ”Läs mer”.