In English

"Planerad skogsbränning är ett sätt
att ta hand om naturen"

Ingen vill ha en okontrollerad skogsbrand

Taigas planerade bränder

Naturvårdsbränning väcker nytt liv
i skogen

I våra skogar bor ett stort antal växter, svampar och insekter som faktiskt är beroende av att det brinner i skogen med jämna mellanrum.

Rökdansflugan känner lukten av brandrök och lockas till platsen. Frön från brandnäva kan ligga slumrande i jorden och vänta på värmen från branden under mycket lång tid innan de plötsligt får liv och börjar gro.

För några år sedan fick Sveriges länsstyrelser ett nytt uppdrag om att börja elda i naturreservaten för att hjälpa arter som är hotade eller riskerar att hotas av utrotning.

Tack vare att vildbränder inte inträffar lika frekvent som förr i tiden är det på många håll stor brist på sådana miljöer som de brandgynnade arterna behöver. Planerad naturvårdsbränning ska efterlikna effekterna av en naturlig skogsbrand, men sker lugnt och kontollerat och följer utarbetade metoder.

Under åren 2015-2019 samarbetar 14 av Sveriges länsstyrelser i EU-projektet Life+ Taiga. Omkring 120 eldar ska tändas och väcka nytt liv i skogen.

Läs mer
10 arter som gillar skogsbrand

10 arter som gillar skogsbrand

Ställ din fråga!

Hur klarar sig djuren när
skogen brinner?

Här finns vanliga frågor med svar
Säkerheten vid bränning

Säkerheten vid bränning

» Nyhetsarkiv

Senaste nytt

Taigabränningar i Västerbotten Jun 22 12:32 av Kommunikationsansvarig För att kunna genomföra en säker naturvårdbränning krävs att väder, vind och upptorkning i mark har de rätta förutsättningarna. Detta…   Torsdag 15 juni, genomförde Länsstyrelsen en naturvårdsbränning med egen personal i Liksgelisens naturreservat i Sorsele kommun. Dagen efter genomfördes…
Besök ett Life Taiga-område – Kittelfältet vid Alstertjärnarna Jun 20 9:52 av Kommunikationsansvarig Alla naturvårdsbränningar som sker inom Life Taiga genomförs i så kallade Natura 2000-områden. Det är naturområden som pekats ut av…   I de värmländska skogarna på Brattforsheden mellan Karlstad och Filipstad ligger naturreservatet Kittelfältet vid Alstertjärnarna. Området är fullt av…   Sommaren 2015 genomförde Länsstyrelsen i Värmlands län en nio hektar stor naturvårdsbränning i reservatet inom projektet Life Taiga. Följer…   Inom naturvårdsområdet Brattforsheden går det att besöka flera brandfält. På stora delar av Brattforsheden är skogsbruk tillåtet och skogsförvaltaren,…
Branden ger nytt liv till skogen Jun 16 13:37 av Kommunikationsansvarig ”Frön som legat gömda i marken i hundratals år börjar gro. Skalbaggar som flyger mil för att lägga sina ägg…
Senaste nytt

Så går det till när vi bränner

Före, under och efter

Vi som jobbar med naturvårdsbränning

Vi som jobbar med naturvårdsbränning

Se vår film om naturvårdsbränning

Se vår film om naturvårdsbränning

Ta en tur i vårt bildgalleri

Så ser skogen ut efter bränning

Se alla bilder